dimarts, 31 de gener del 2012

Treball del segon trimestre

El treball d'aquest segon trimestre va de cordes. A diferència del primer trimestre es pot fer en parella o individualment. El treball ha de tenir:
- Portada amb títol, autor i qualque imatge.
- Definició d'aquest esport.
- Classificació de tots els bots que hem vist i EXPLICACIÓ de com es boten (no només es noms). 

- Opinió personal del tema de bot de corda (vos ha agradat, perquè, què canviaríeu, que milloraríeu, què heu après, ...).
- Aportacions: vídeos, pàgines web, documents,... que heu trobat i que vos semblen interessants.
- Altres coses que penseu que poden resultar interessants.

També es valora que estigui tot ben ordenat, ben classificat, sense faltes ortogràfiques, tipus de lletres, colors, dibuixets o imatges, ....


RECORDAR:
- Treball INDIVIDUAL o PARELLES. (Per parelles l'heu de compartir amb la parella i amb jo).
- Es comparteix amb google documents.(DOCUMENT DE TEXT O PRESENTACIÓ)
- Data màxima: 16 de març.
- Si necessitau ajuda podeu venir qualsevol dia manco els dijous a l'hora de pati.
- NO ESPEREU AL DARRER DIA.
- Treball OBLIGATORI.